TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan astar
boyasıdır.
ÖZELLİKLER:
Hyper Tavan, mat ve pürüzsüz görünüşlü, beyaz yüksek örtücülüğe sahip bir tavan boyasıdır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasındayayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Boyart Tavan, mineral esaslı iç yüzey tavanlarında kullanılır.
UYGULAMA:
Boyart Tavan uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Art Astar
veya Art Macun Astarı kullanılması önerilir.
İNCELTME ORANI:
Temiz su ile ilk katta % 40, ikinci katta %25 oranında inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 1 saat
Katlar arası Bekleme Süresi: 6 saat
Son kuruma: 24 saat
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
SARFİYAT:
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 110-150 gr/m2 arasında değişir. 1 kg ile tek katta 6,5-9 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Boyart Tavan, serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
AMBALAJ: 20 kg, 17.5 kg, 10 kg, 3.5 kg, 1 kg
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.