TANIM:
Su bazlı, silikon katkılı, emülsiyon esaslı, mat görünümlü dekoratif iç yüzey son kat boyasıdır.
ÖZELLİKLER:
Artsil Mat, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan, yüksek dayanım gücü ve yüksek örtücülüğünün yanı sıra kendisine özel soft mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip optimum bir boyadır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir.Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında, ya-yılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dos-tudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeyler-de , saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerinde ayrıca bal-kon içlerinde son kat boya olarak güvenle kullanılır.
UYGULAMA:
Artsil Mat uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygula-ma sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürt-me ile uygulanabilir.
• İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Art Astar veya Art Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde Boyart şeffaf Astar, 1/7 Konsantre Astar veya Boyart Saten Alçı Astarı kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturur. Bu nedenle son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.
• Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Boyart şeffaf Astar, 1/7 Konsantre
Astar veya Boyart Saten Alçı Astarı tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır.
Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir.
• Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alı malı, Art Astar veya Art Macun Astarı kullanılmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır.
İNCELTME ORANI:
Temiz su ile % 20 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 15 – 30 dakika
Katlar arası Bekleme Süresi: 3 -6 saat
Son kuruma: 24 saat
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır.
Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde
edilir.
SARFİYAT:
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 55 – 80 ml/m2 arasın-da değişir. 1 L ile tek katta 13-18 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapımalıdır.
DEPOLAMA:
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir
AMBALAJ: 15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.