ÜRÜN TANIMI:
Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek, dış cephe boya astarıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Su itme özelliği ile suyu yapının bünyesine almadığı gibi yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafın-dan farklı olarak emilmesini engeller.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Mineral esaslı, çok emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapıla-cak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Beyaz
Parlaklık: Mat
UYGULAMA:
Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Artsilan Astar fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C olmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulanmasın-dan en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Kullanılan gereçler su ile temizlenebilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç: 140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”-0.021”
İnceltme (su): %5 (hacimce)
İNCELTME:
Fırça ve rulo ile uygulamalarda en çok %10 su ile inceltilir.
KURUMA SÜRESİ( 20 ºC, % 65 HR’de):
Son kat boya uygulaması: 6-12 saat
SARFİYAT
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta, 7-11 m2/L olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
AMBALAJ 15 Litre ve 7,5 Litre