TANIM:
Su bazlı, sentetik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı, yarı mat görünümlü dekoratif iç yüzey son kat boyasıdır.
ÖZELLİKLER:
Artten silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü ve kendisine özel yarı mat dokusu sayesinde
gerçek silinme özelliğine sahiptir. Yüksek örtücülüğünün yanı sıra silinme özelliği de olan optimum bir boyadır.
Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde
işçilik tasarrufu
sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış eski boyalı ve yeni yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerinde
son kat boya olarak güvenle kullanılır.
UYGULAMA:
Artten uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek
durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.
• İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç
yüzeylerde Art Astar veya Art Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde Art Şeffaf Astar, 1/7 Konsantre Saten
Alçı Astarı kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluflturur. Bu nedenle
son kat boya
yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.
• Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Art Şeffaf Astar veya Boyart Saten Alçı Astarı tek
kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada
aderans problemi yaşanabilir.
• Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra Art Astar kullanılmalıdır.
Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.
İNCELTME ORANI:
Temiz su ile % 20 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 30 dakika
Katlar arası Bekleme Süresi: 4 – 6 saat
Son kuruma: 24 saat
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır.
SARFİYAT:
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 55 – 80 ml/m2 arasında değişir.
1 L ile tek katta 13-18 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
AMBALAJ: 15 L, 7.5 L, 2.5 L
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi
gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz