TANIM:
Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.
ÖZELLİKLER:
Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkar-tır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır. Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir, çevredostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA:
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır.
DİKKAT :

You won’t need much economic guidance to find the absolute best admission essay writing assistance. If you need help write essays All it takes is that a mobile call or filling a two-minute ordering form, and you will procure the paper with no effort for your benefit. If you need assistance writing an essay, our dedicated team is prepared to supply you help to turn into a prosperous student without difficulty

Şeffaf karakterli astarlarımızın yukarıda belirtilen yüzeyler dışında yapılanuygulamalarda ve/veya perdah-lama yapılan durumlarda camımsı bir film oluşturmaması sağlanmalıdır. Film tabakası oluşturulmuş yüzeylerdeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir. (zımpara, raspalama… gibi) Aksi taktirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Uygula-ma esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
UYARI: Art 1/7 Konsantre astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka, zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Asla Airles (püskürtme) yöntemi ile uygulanma-malıdır ve asla inceltilmeden kullanılmamalıdır.
NOT: Şeffaf karakterli astarlarımız (Art şeffaf Astar, Art 1/7 Konsantre Astar, Boyart Boya Saten Alçı Astarı) izolasyon amaçlı yüzeylerde film oluşturacak şekilde kullanılmamalıdır.
İNCELTME ORANI:
1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltilir. Yüzeyin emiciliğine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak sulandırma oranının 1/10’a çıkartılması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 1 saat
Boya Uygulama: 4 saat
SARFİYAT:
Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 15-25 ml/m2’dir. 1 L ile tek katta
40-65 m2 arası yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından koruna-rak 2 yıl
saklanabilir.
AMBALAJ: 15 L, 7,5 L, 2,5 L
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz