TANIM:
Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, emülsiyon esaslı, dekoratif birinci sınıf iç cephe son
kat emülsiyon boyasıdır.
ÖZELLİKLER:
Artplus, ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüğe sahip birinci sınıf bir boyadır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylerde, saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerinde son kat boya olarak güvenle kullanılır.
UYGULAMA:
Artplus uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.
• İlk defa boyanacak çimento esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Art Astar veya Art Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde Boyart şeffaf Astar veya Boyart Saten Alçı Astarı kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturur. Bu nedenle son kat boya yüzeye tu-tunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.
• Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Boyart şeffaf Astar, Boyart Saten Alçı Astarı veya Art 1/7 Konsantre Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pig-mentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir.
• Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra
yüzeyin tozu alınmalı, Art Astar veya Art Macun Astarı kullanılmalıdır.
Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır.
İNCELTME ORANI:
Temiz su ile % 25 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 15 – 30 dakika
Katlar arası Bekleme Süresi: 3 -6 saat
Son kuruma: 24 saat
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır.
Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda
elde edilir.
SARFİYAT:
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 60 – 80 ml/m2 arasın-da değişir. 1 L ile tek katta 13-17 m2 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
AMBALAJ: 15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.