Boyart Suyadur, su yalıtımı için kullanılan mevcut malzemelerden çok üstün özelliklere sahip olup, kuruduğu zaman, su geçirimsiz, eksiz, sağlam bir elastik kaplama oluşturur. Her tür zemine kolayca uygulanabilen, su yalıtımıy-la ilgili sorunlara kesin çözüm getiren, asfalt ve solvent içermeyen, ARS Renk Sistemi ile renklendirilebilen ve üzeri aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilen, uzun ömürlü, beyaz renkli likit membran su ya-lıtım malzemesidir.
UYGULAMA ALANLARI
Yapılarda su ve rutubet geçirimsizliği istenen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gaz beton, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhaları, tahta ve teraslar ile yapılarda yatay ve düşey tüm yüzeylerde, pencere pervazları, damlalıklar, havuz, sarnıç, su depoları, kanallar vb. yerlerde kullanılabilir.
ÖZELLİKLER
• Boyart Suyadur kesinlikle su geçirmez.
• Boyart Suyadur katran, asfalt ve solvent içermez.
• Uygulaması çok basit olup yarı akışkandır. Bu sayede çok zor yüzeyleri kolayca kaplayabilir.
• Elastiktir. 1~1.5 mm. kalınlıkta 23 °C ’de 24 saat sonra % 600 uzama gösterir.
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.(Mineral esaslı yüzeylerde yapışma dayanımı: 7.15 kgf/cm2).
• Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. (70°C ’de % 476, -17°C ’de %397).
• Yüzeylerde teneffüs imkânı sağlar. (Su buharı geçirgenliği: 24 saat sonra 23°C ’de % 65 nemde 27.6 gr/m2 gün).
• Çekme mukavemeti 24 saat sonra 23°C ’de 24.5 kgf /cm2 72 saat sonra 55 kgf/cm2 dir.
• İçindeki biyositler sayesinde malzeme üzerinde bakteri üremez.
• Dekoratiftir. Beyaz üretildigi gibi, Boyart Renk Sistemi ile renklendirilebilir (sadece 3-4-5tonları). Üzeri aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilir.
• Açık mekânlarda 48 saat sonra teste tabi tutulabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sekil : Yarı Akışkan Sıvı
Renk : Beyaz
Kopma Uzaması : En az % 600 (DIN 53455)
Yapışma Mukavemeti : 12 kgf / cm2
UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı:
• Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirli vb. zemin temizlenmelidir. Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su kullanılmalıdır.
• Uygulama yüzeyi nemsiz, kuru ve temiz olmalıdır.
• Uygulama yapılacak terasların ve yüzeylerin göllenme yapmayacak bir eğime (min.%5) sahip olması gerekir.
• Uygulama öncesinde zemin düzgünlüğü

Though the review procedure can be flexible approval criteria are rather standard. Writing down your ideas isn’t only a manner of representing your ideas but a method of thinking. To start with, write essays for money almost all of the text is in 1 segment, 4.3. Which means that many of people must approve the content before it’s even published. It’s often helpful to think of a topic for a question that the student’s paper will attempt to reply. Composing words does not turn you into a author that is superior. You have to create a fantastic essay when you complete your research notes you can begin composing with confidence that you’ve got all of the pieces. Reading samples of reaction newspapers is also an additional manner by which you can learn how to compose a response paper.

için gerekiyorsa Boyart Stako ve/veya Boyart Stako 0 kullanılmalıdır.
• Yatay ve düşey birleşim yerlerindeki soğuk derzlere fuga açılarak Boyart Stako ile pah yapılmalıdır.
Astar Kat Uygulaması:
• Gerekli yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Boyart Suyadur %100 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye uygulanmalıdır.
• Ara Kat Uygulaması:
• Astar kat uygulamasından sonra baca diplerine, yatay düşey birleşim yerle-rine, çatlaklara veya ileride muhtemelen çatlayabilecek kritik noktalara Boyart Elyaflı Suyadur hiç su ile inceltilmeden fırça veya rulo ile bir kat şerit ha-linde uygulanmalıdır.